GH1-207QG

发布时间:2024-3-31 22:37:26 生产厂家:上海克特传感器科技有限公司 销售电话:021-51860181 点击:

克特接近开关GH1-207QG 24V是用以限定机械设备的运动极限位置的电气开关它是非接触式的是一种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时即发出感应信号。尾部有灵敏度调整器,根据大小可以有效调整距离。稳定性,检测距离较长。小巧,精确,效,特别适用于半导体、微电子、精密机械等行业。抗强冲击、耐压耐腐蚀的金属应面接近开关,采用不锈钢一体化封技术,在许多防碰机械及恶劣环境下依然能稳定可靠使用。

克特接近开关是一种与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时有传感性能,且动作可靠,,频率响应,应用寿命长,抗干扰能力强等、并有防水、防震、等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

克特接近开关按供电方式可分为;直流型和交流型,按输出型式又可分为直流两线制、直流三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制。
两线制克特接近开关
两线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。
直流三线克特接近开关
直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。

GH1-305QA GH1-305QB GH1-305QC GH1-305QD GH1-305QE 
GH1-305QF GH1-205QG GH1-205QH GH1-205QK GH1-205QX 
GH1-306QA GH1-306QB GH1-306QC GH1-306QD GH1-306QE 
GH1-306QF GH1-206QG GH1-206QH GH1-206QK GH1-206QX 
GH1-307QA GH1-307QB GH1-307QC GH1-307QD GH1-307QE 
GH1-307QF GH1-207QG GH1-207QH GH1-207QK GH1-207QX 
GH1-308QA GH1-308QB GH1-308QC GH1-308QD GH1-308QE 
GH1-308QF GH1-208QG GH1-208QH GH1-208QK GH1-208QX 
GH1-309QA GH1-309QB KTGEE.CN GH1-309QC GH1-309QD GH1-309QE 
GH1-309QF GH1-209QG GH1-209QH GH1-209QK GH1-209QX 
GH1-310QA GH1-310QB GH1-310QC GH1-310QD GH1-310QE 
GH1-310QF GH1-210QG GH1-210QH GH1-210QK GH1-210QX 
GH1-311QA GH1-311QB GH1-311QC GH1-311QD GH1-311QE 
GH1-311QF GH1-211QG GH1-211QH GH1-211QK GH1-211QX 
GH1-312QA GH1-312QB GH1-312QC GH1-312QD GH1-312QE 
GH1-312QF GH1-212QG GH1-212QH GH1-212QK GH1-212QX
GH1-305MA GH1-305MB GH1-305MC GH1-305MD GH1-305ME 
GH1-305MF GH1-205MG GH1-205MH GH1-205MK GH1-205MX 
GH1-306MA GH1-306MB GH1-306MC GH1-306MD GH1-306ME 
GH1-306MF GH1-206MG KTGEE.CN GH1-206MH GH1-206MK GH1-206MX 
GH1-307MA GH1-307MB GH1-307MC GH1-307MD GH1-307ME 
GH1-307MF GH1-207MG GH1-207MH GH1-207MK GH1-207MX 
GH1-308MA GH1-308MB GH1-308MC GH1-308MD GH1-308ME 
GH1-308MF GH1-208MG GH1-208MH GH1-208MK GH1-208MX 
GH1-309MA GH1-309MB GH1-309MC GH1-309MD GH1-309ME 
GH1-309MF GH1-209MG GH1-209MH GH1-209MK GH1-209MX 
GH1-310MA GH1-310MB GH1-310MC GH1-310MD GH1-310ME 
GH1-310MF GH1-210MG KTGEE.CN GH1-210MH GH1-210MK GH1-210MX 
GH1-311MA GH1-311MB GH1-311MC GH1-311MD GH1-311ME 
GH1-311MF GH1-211MG GH1-211MH GH1-211MK GH1-211MX 
GH1-312MA GH1-312MB GH1-312MC GH1-312MD GH1-312ME 
GH1-312MF GH1-212MG GH1-212MH GH1-212MK GH1-212MX
GH1-313QA GH1-313QB GH1-313QC GH1-313QD GH1-313QE 
GH1-313QF GH1-213QG GH1-213QH GH1-213QK GH1-213QX 
GH1-314QA GH1-314QB GH1-314QC GH1-314QD GH1-314QE 
GH1-314QF GH1-214QG GH1-204QH GH1-204QK GH1-204QX 
GH1-315QA GH1-315QB GH1-315QC GH1-315QD GH1-315QE 
GH1-315QF GH1-215QG KTGEE.CN GH1-215QH GH1-215QK GH1-215QX 
GH1-316QA GH1-316QB GH1-316QC GH1-316QD GH1-316QE 
GH1-316QF GH1-216QG GH1-216QH GH1-216QK GH1-216QX 
GH1-3017QA GH1-317QB GH1-317QC GH1-317QD GH1-317QE 
GH1-317QF GH1-217QG GH1-217QH GH1-217QK GH1-217QX 
GH1-318QA GH1-318QB GH1-318QC GH1-318QD GH1-318QE 
GH1-318QF GH1-218QG GH1-218QH GH1-218QK GH1-218QX 
GH1-319QA GH1-319QB GH1-319QC GH1-319QD GH1-319QE 
GH1-319QF GH1-219QG KTGEE.CN GH1-219QH GH1-219QK GH1-219QX 
GH1-320QA GH1-320QB GH1-320QC GH1-320QD GH1-320QE 
GH1-320QF GH1-220QG GH1-220QH GH1-220QK GH1-220QX 
GH1-313MA GH1-313MB GH1-313MC GH1-313MD GH1-313ME 
GH1-313MF GH1-213MG GH1-213MH GH1-213MK GH1-213MX 
GH1-314MA GH1-314MB GH1-314MC GH1-314MD GH1-314ME GH1-314MF 


克特接近开关GH1-207QG 24V是一种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。利用金属进行检测,当开关接近到某一金属物体时即发出感应信号。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。 

  • 接近开关