J3-D2C1

发布时间:2022-8-20 15:31:45 生产厂家:上海克特传感器科技有限公司 销售电话:021-51860181 点击:
克特产品的其他型号:J5-D1NK  J5-D1PK   J2-D2C1  J2-D2B1  J3-D2B1  J3-D4B1  J3-A4A1  J3-D4L1
J4-D8C1  J4-D8B1  J4-D5C1  J4-D5B1  J4-A8A1  J4-A8A2 
J7-A10A1 J7-D15C1 J7-D15B1  J7-A11   J7-D15L1
F1-D5C1  J3-D10  G3V-G08C1   J18-D08NK/B   SYL18-DX05P1    电容式接近开关LTX-SYL-C-04A

J2-D2C1 J2-D2B1 J3-D2B1 J3-D4C1/J3-D4NK J3-D4B1/J3-D4PK J3-A4A1
  J4-D8C1/J4-D8NK  J4-D8B1/J4-D8PK J4-D5C1/J4-D5NK J4-D5B1/J4-D5PK J4-A8A1 J4-A8A2 
  J7-A10A1 J7-D15C1 J7-D15B1 J7-A11
  F1-D5C1 J3-D10 G3V-G08C1 
  • 圆柱型接近开关 接近开关 电感式接近开关