LM12-3004NA

发布时间:2016-9-7 14:31:56 生产厂家:上海克特传感器科技有限公司 销售电话:021-51860181 点击:

 


 

LM12-3004NA接近开关,电感式接近开关.接近传感器,电感式接近传感器。

上海克特传感器科技有限公司专业消费订制80-400度的各系列耐低温接近开关,耐高压接近开关,本安型耐低温开关,防爆耐低温接近开关,无源磁控接近开关,抗震接近开关,防水,防油接近开关,
久远检测间隔耐低温接近开关,耐低温接近开关,可依据客户请求专业定制。

外形 额外感应间隔Sn 输入形态 耐低温接近开关具有型号
NPN(三线) PNP(三线) 直流(两线) 交换(两线)
M12 非埋入式 4mm 常开 LM12-3004NA-H LM12-3004PA-H LM12-3004LA-H LM12-2004A-H
常闭 LM12-3004NB-H LM12-3004PB-H LM12-3004LB-H LM12-2004B-H
埋入式 2mm 常开 LM12-3002NA-H LM12-3002PA-H LM12-3002LA-H LM12-2002A-H
常闭 LM12-3002NB-H LM12-3002PB-H LM12-3002LB-H LM12-2002B-H
M18 非埋入式 8mm 常开 LM18-3008NA-H LM18-3008PA-H LM18-3008LA-H LM18-2008A-H
常闭 LM18-3008NB-H LM18-3008PB-H LM18-3008LB-H LM18-2008B-H
埋入式 5mm 常开 LM18-3005NA-H LM18-3005PA-H LM18-3005LA-H LM18-2005A-H
常闭 LM18-3005NB-H LM18-3005PB-H LM18-3005LB-H LM18-2005B-H
M30 非埋入式 15mm 常开 LM30-3015NA-H LM30-3015PA-H LM30-3015LA-H LM30-2015A-H
常闭 LM30-3015NB-H LM30-3015PB-H LM30-3015LB-H LM30-2015B-H
埋入式 10mm 常开 LM30-3010NA-H LM30-3010PA-H LM30-3010LA-H LM30-2010A-H
常闭 LM30-3010NB-H LM30-3010PB-H LM30-3010LB-H LM30-2010B-H
 
 
技巧参数 ***高任务频率 非埋入式400Hz 非埋入式400Hz 200Hz 10Hz
埋入式800Hz 埋入式800Hz 200Hz 10Hz
额外任务电压 10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC 90-250VAC
额外任务电流 ≤200mA ≤200mA ≤200mA ≤200mA
极性维护 具有 具有 具有  
短路维护 具有 具有 具有  
任务情况温度  -25℃~+120℃ -20℃~+120℃ -20℃~+120℃ -20℃~+120℃
电压降 ≤2.5V ≤2.5V ≤7V ≤6.5V
回差 ≤15%Sn ≤15%Sn ≤15%Sn ≤15%Sn
反复精度 ≤5%Sn ≤5%Sn ≤5%Sn ≤5%Sn
机械数据 外壳资料 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬
衔接 电缆 电缆 电缆 电缆
维护分类 IP67 IP67 IP67 IP67
 


检测间隔 4mm
非埋入式
直流
6-36VDC
NPN
NO
LM12-3004NA
NC
LM12-3004NB
NO+NC
LM12-3004NC
PNP
NO
LM12-3004PA
NC
LM12-3004PB
NO+NC
LM12-3004PC
二线制
NO
LM12-3004LA
NC
LM12-3004LB
交换
90-250VAC
SCR
可挂硅
NO
LM12-2004A
NC
LM12-2004B
NO+NC
 
继电器输入
 
  • 圆柱型接近开关 接近开关 电感式接近开关